CyberbezpieczeństwoInternet

Sharenting – definicja, zagrożenia, dobre praktyki

W dzisiejszym dynamicznym świecie, zdominowanym przez nowoczesne technologie, rodzice często dzielą się swoimi doświadczeniami rodzicielskimi na platformach społecznościowych. Zjawisko to znane jest jako „sharenting” – praktyka udostępniania online treści związanych z dziećmi. Choć może być to satysfakcjonujące i przynoszące radość, sharenting niesie ze sobą pewne zagrożenia, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.

Czym jest sharenting?

Sharenting, pochodzące od połączenia słów „parenting” (wychowywanie dzieci) i „sharing” (dzielenie się), to praktyka udostępniania online treści związanych z życiem rodzinnym, szczególnie z dziećmi. W dzisiejszym cyfrowym społeczeństwie, rodzice często dzielą się radościami, osiągnięciami i chwilami z życia swoich pociech na różnych platformach społecznościowych. To swoiste dokumentowanie dzieciństwa online, które może obejmować zdjęcia, filmy, a także opisy codziennych wydarzeń.Zjawisko staje się nieodłączną częścią rodzicielstwa w erze cyfrowej, pozwalając rodzicom budować wspólnotę, dzielić się doświadczeniami i otrzymywać wsparcie. Jednakże, równocześnie z tym trendem wiążą się pewne wyzwania i potencjalne zagrożenia dla prywatności i bezpieczeństwa dzieci. Warto zastanowić się nad tym, jak równoważyć radość z dzielenia się z ochroną prywatności swoich najbliższych.

Zagrożenia związane ze sharentingiem

  1. Naruszenie prywatności: Sharenting może naruszać prywatność dzieci, eksponując je publicznie jeszcze przed osiągnięciem zdolności zrozumienia konsekwencji.
  2. Ryzyko bezpieczeństwa: Udostępnianie informacji o miejscach, szkołach czy innych szczegółach życia dziecka może stwarzać ryzyko bezpieczeństwa. Zwłaszcza w kontekście działań osób zły intencjami.
  3. Digitalny ślad życia: Dzieci, gdy dorosną, mogą niechętnie patrzeć na szeroko udostępniane informacje o swoim dzieciństwie, które pozostaną dostępne online.
  4. Zastraszanie i prześladowanie: Sharenting może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji. Dzieci są narażone na komentarze, oceny lub zastraszanie ze strony innych użytkowników internetu.

Zdrowe praktyki w sharentingu

  1. Zachowaj umiar: Ogranicz udostępnianie intymnych detalów życia dziecka. Wybieraj starannie treści, dbając o prywatność i bezpieczeństwo.
  2. Zapytaj o zgodę: Gdy dziecko staje się starsze, zapytaj o zgodę na publikację zdjęć czy informacji związanych z nim.
  3. Ustal zasady prywatności: Stwórz jasne zasady dotyczące sharentingu, zarówno w kontekście rodziny, jak i osób spoza niej.
  4. Kontroluj ustawienia prywatności: Upewnij się, że ustawienia prywatności na platformach społecznościowych są odpowiednio skonfigurowane, aby ograniczyć dostęp do treści tylko dla wybranych osób.
  5. Bądź świadomy ryzyka: Zanim udostępnisz, zastanów się, jakie konsekwencje może mieć dana treść. Unikaj publikowania informacji, które mogą narazić dziecko na niebezpieczeństwo. 

Najważniejsze jest świadome podejście

Sharenting to złożone zjawisko, które wymaga od rodziców świadomego podejścia. Zachowanie zdrowych praktyk, dbałość o prywatność dzieci i świadomość potencjalnych zagrożeń w internecie stanowią klucz do tego, aby dzielenie się radościami rodzicielstwa online było bezpieczne i odpowiedzialne.

Odwiedź fanpage Facebook – Modern360.pl