Technologie

Co oznacza skrót WWW i czym jest?

World Wide Web, znane szerzej jako WWW, to jedno z najważniejszych i powszechnie używanych narzędzi w erze cyfrowej. Skrót WWW kojarzy się z internetem i przeglądaniem stron internetowych, ale rzeczywistość jego znaczenia i funkcji jest znacznie bardziej złożona. W tym artykule przyjrzymy się głębiej temu, co oznacza skrót WWW i czym jest.

Definicja WWW

Skrót pochodzi od angielskiego terminu „World Wide Web”, co można przetłumaczyć jako „Sieć Światowa”. Jest to system globalnie połączonych dokumentów i zasobów, które są dostępne za pośrednictwem internetu. WWW opiera się na standardach takich jak HTTP (Hypertext Transfer Protocol) i HTML (Hypertext Markup Language), które umożliwiają łatwe udostępnianie, przeglądanie i nawigowanie treściami online.

Historia World Wide Web

Początki systemu sięgają lat 80. XX wieku, kiedy to brytyjski informatyk Tim Berners-Lee wraz z zespołem w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych (CERN) opracował pierwszy prototyp systemu, który połączył hipertekst z internetem. W 1991 roku udostępnił publicznie pierwszą stronę internetową, co uznaje się za narodziny WWW.

Jak działa WWW?

WWW działa na zasadzie hipertekstu, co oznacza, że informacje są organizowane w sposób umożliwiający skakanie z jednego dokumentu do drugiego za pomocą hiperłączy. Hiperłącza to tekst lub obraz, które można kliknąć, aby przenieść się do innego dokumentu, strony internetowej lub zasobu online.Strony World Wide Web przechowywane są na serwerach, które są komputerami dostępnymi przez internet. Kiedy użytkownik wpisuje adres strony (tzw. URL – Uniform Resource Locator) w przeglądarkę internetową, przeglądarka wysyła zapytanie do serwera, który następnie przesyła odpowiedź, czyli treść strony, do przeglądarki użytkownika.

Elementy składowe World Wide Web

WWW składa się z kilku kluczowych elementów:

1. Strony internetowe

Są to dokumenty lub zbiory informacji dostępne w internecie. Mogą zawierać tekst, obrazy, multimedia, formularze i inne elementy.

2. Przeglądarki internetowe

To programy umożliwiające użytkownikom przeglądanie stron internetowych. Popularne przeglądarki to Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i Safari.

3. Serwery

Komputery przechowujące i udostępniające strony internetowe. Serwery hostują zawartość, do której użytkownicy uzyskują dostęp.

4. Hiperłącza

Elementy umożliwiające przenoszenie się z jednej strony internetowej do innej. Klikając na hiperłącza, użytkownicy przemieszczają się między różnymi zasobami online.

Znaczenie w życiu codziennym

Rozwiązanie stało się integralną częścią życia codziennego, umożliwiając dostęp do informacji, komunikację, zakupów online, rozrywkę i wiele innych. Firmy, instytucje edukacyjne, organizacje społeczne i jednostki korzystają z WWW do dzielenia się treściami, promowania swoich usług oraz komunikacji z szerokim gronem odbiorców.Wnioski

Skrót to nie tylko techniczne pojęcie związane z internetem, ale symbol transformacji społeczeństwa w erze cyfrowej. Dzięki WWW świat stał się bardziej dostępny, skomunikowany i otwarty na wymianę informacji. W miarę rozwoju technologii możemy oczekiwać, że WWW będzie nadal odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu naszej cyfrowej przyszłości.

Wiesz czym jest przeglądarka DuckDuckGo?

Odwiedź fanpage Facebook – Modern360.pl